Meetme eesmärk: Tegevuspiirkonnas on toimivad võrgustikud, mis aitavad kaasa piirkonna olemasolevate ressursside paremale kasutamisele ja piirkonna arengule.

Taotlusvoor on avatud 6. septembrist kuni 24. septembrini kella 16.00 2021.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Hindamiskriteeriumid Esitatavad dokumendid

Tegevus 3.1 Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ettevõtted, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 1-4 aastaks.

Toetatud on olemasolevate võrgustike arendamiseks või uute võrgustike loomiseks vajalikud tegevused, mh turundustegevused.

Toetatavad võrgustikud:

  1. Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate ettevõtjate võrgustikud, mis koondavad tegevuse 1.1 raames toetatavate valdkondade ettevõtjaid.
  2. Piirkondlikud külakogukondade võrgustikud, mis hõlmavad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna vähemalt üht endise valla Valgamaale jäävat osa.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on kuni 20 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 90% abikõlblikest kuludest, kui taotlejaks on mittetulundusühing, sihtasutus, kohaliku omavalitsus.
Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest, kui taotlejaks on ettevõtja või kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.

 

Tegevus 3.2 Valgamaa Partnerluskogu algatused võrgustike arendamiseks ja loomiseks

Valgamaa Partnerluskogu algatatud ühis- ja koostööprojektid tegevuspiirkonnas tegutsevate võrgustike (ettevõtjate, kogukondade, noorte) arendamiseks.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva