Projektitaotluste toetusmäärad lähtudest järgmistest alusdokumentides:

NB! Kindlasti tuleb silmas pidada Riigiabi eeskirju. Kui vähese tähtsusega abi määr on täis (max 200 000 eurot kolme aasta jooksul, kumuleerimisreeglid), siis toetust rohkem taotleda ei saa.

Taotleja

Üldine toetusmäär 

ERISUS 

Ettevõtja

 kuni 60%

 • kuni 30% kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit
 • kuni 50% kui põllumajandusega tegelev ettevõtja taotleb investeeringutoetust põllumajanduse arendamiseks,
 • kuni 60% kui tegemist taristuinvesteeringutega sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • võib soetada kasutatud masina või seadme
 MTÜ kuni 90%
 • kuni 30% kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit
 • kuni 60% kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga
 • kuni 60% taristuinvesteeringud sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9 % mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest
 • võib soetada kasutatud masina või seadme
 SA kuni 90%
 • kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit
 • kuni 60% kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga
 • kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9% mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest
 • võib soetada kasutatud masina või seadme
 KOV kuni 90%
 • kuni 60%, kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga
 • kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)

 

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva