Meetme eesmärk: Valgamaal on väärt elu- ja ettevõtluskeskkonna maine.

Kõigil 3 meetme projektidel on kohustus kommunikeerida väärt kohana Valgamaad. Valgamaa peab olema turundusmaterjalides mainitud koos ürituse nimetuse või sihtkohaga nähtavalt/kuuldavalt ning kirjalikes materjalides vähemalt 2/3 ürituse nimetuse või sihtkoha tähesuurusest.

Taotlusvoor on avatud 27. augustist kuni 14. septembrini kella 16.00 2018.

Meetmeleht   Taotlemise meelespea  Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid

Hindamiskriteeriumid 3.2   Hindamiskriteeriumid 3.3

Tegevus 3.2 Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks.

Toetatavad tegevused:

  • Turundustegevused, sh maale elama-tüüpi messil osalemisega seotud kulud.

Maksimaalne toetus ühe kogukonna poolt esitatud taotluse kohta on kuni 5000 eurot.

 

Tegevus 3.3 Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks

Toetatavad tegevused:

  • Turundustegevused va turismimessidel osalemine.

2018. aastal ootame taotlusi Valgamaa kui turimisihtkoha turundamiseks.
Maksimaalse toetussumma ühe taotluse kohta on kuni 6 000 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva