Meetme eesmärk: Valgamaal on väärt elu- ja ettevõtluskeskkonna maine.

NB! Kõigil 3 meetme projektidel on kohustus kommunikeerida väärt kohana Valgamaad. Valgamaa peab olema turundusmaterjalides mainitud koos ürituse nimetuse või sihtkohaga nähtavalt/kuuldavalt ning kirjalikes materjalides vähemalt 2/3 ürituse nimetuse või sihtkoha tähesuurusest.

Tegevuse 3.2 ja 3.3 taotlusvoorud on avatud  4. septembrist kuni 15. septembrini 2017 kella 16.00.

Meetmeleht   Toetusmäärad   Taotlemise meelespea Hindamiskriteeriumid   Esitatavad dokumendid

Tegevus 3.1 Valgamaa maineüritused – üle-eestilise kõlapinnaga Valgamaale tähelepanu tõmbavate ettevõtmiste/ürituste turundus - 2017. aastal taotlusvooru ei toimu

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtted ning kohalikud omavalitsused, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner.

Toetatavad tegevused:

  • Taotleja ja vähemalt ühe partneri koostöös koostatud Valgamaa ürituste turunduskavas ettenähtud tegevused aastateks 2016 – 2019.
  • Turunduskava sisaldab minimaalselt 10 Valgamaal toimuva ürituse turundamist igal aastal. Esindatud peavad olema kõik Valgamaa piirkonnad: Valga (Karula, Taheva, Tõlliste, Õru vallad ja Valga linn) – vähemalt kolm üritust, Otepää (Otepää, Sangaste, Palupera ja Puka vallad) – vähemalt kolm üritust ja Tõrva (Tõrva linn, Helme, Hummuli ja Põdrala vallad) – vähemalt kolm üritust. Igal aastal lisatakse turundatavate ürituste hulka üks uus üritus. Ürituste puhul peavad olema esindatud järgmised valdkonnad: 1) põllumajandus, kalandus ja toit; 2) kultuur (sh pärimuskultuur, nüüdiskultuur); 3) sport (sh tervisesport, rahvasport); 4) keskkond ja loodus

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on kuni 38 000 eurot.

Taotlusvoorud toimuvad 2016. ja 2019. aastal.

Tegevus 3.2 Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohana

Taotlusvoor on avatud  4. septembrist kuni 15. septembrini 2017 kella 16.00.

Meetmeleht   Toetusmäärad   Taotlemise meelespea Hindamiskriteeriumid   Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner.

Toetatavad tegevused:

  • Turundustegevused, sh maale elama-tüüpi messil osalemisega seotud kulud.

2016. ja 2018. aastal toimuval taotlusvoorul ootame kogukondade taotlusi maksimaalse toetussummaga 1 500 eurot.
2017. ja 2019. aastal toimuval taotlusvoorul ootame kogu tegevuspiirkonda hõlmavaid projekte maksimaalse toetussummaga 7500 eurot.

Tegevus 3.3 Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnana

Taotlusvoor on avatud  4. septembrist kuni 15. septembrini 2017 kella 16.00.

Meetmeleht   Toetusmäärad   Taotlemise meelespea Hindamiskriteeriumid   Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner.

Toetatavad tegevused:

  • Turundustegevused va turismimessidel osalemine.

2016. ja 2018. aastal toimuvad taotlusvoorud Valgamaa kui turimisihtkoha turundamiseks
maksimaalse toetussummaga 6 000 eurot.
2017. ja 2019. aastal toimuvad taotlusvoorud Valgamaa ettevõtluskeskkonna projektide elluviimiseks
maksimaalse toetussummaga kuni 18 000 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva