Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.3 Investeeringud ettevõtete tegevuse kohandamiseks ja arendamiseks COVID-19 põhjustatud olukorras

Taotlusvoor on avatud 21. augustist kuni 8. septembrini 2023 kella 16.00, taotletav toetus 2000-30 000 eurot taotluse kohta.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetatud on COVID-19 põhjustatud olukorraga kohanemiseks vajalikud investeeringud.
Investeeringu asukoht peab olema Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond (Otepää ja Valga vald  välja arvatud Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas).

Toetatavad valdkonnad:
• kohalikule elanikule ning piirkonna külastajale suunatud teenused,
• kohalikul ressursil põhinev töötlemine.

Taotlejad:

1. Äriühing, FIE, ettevõtlusega tegelev MTÜ või SA, kui toetust taotletakse kohalikule elanikule ja piirkonna külastajale teenuse pakkumiseks.
2. Mikroettevõtja – äriühing, FIE, ettevõtlusega tegelev MTÜ või SA, mille töötajate arv on kuni 9 ning aastakäive/bilanss on kuni 2 000 000 eurot, kui toetust taotletakse kohalikul ressursil põhinevaks töötlemiseks.

Nõuded taotlejale:

 1. Taotleja on registreeritud äriregistris enne 01.01.2019.
 2. Taotleja ei tohi olla riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega juriidiline isik.
 3. 2022. aastal oli taotleja müügitulu vähemalt 5000 eurot.
 4. 2022. aastal olid taotleja tööjõukulud (sh tööjõumaksud ja maksed) vähemalt 3500 eurot.
  1. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul arvestatakse tuludeklaratsiooni E-vormil
   1. töötajate tasu, sh palk, lisatasu ja muu tasu,
   2. töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest makstud sotsiaalmaks,
   3. töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse,
   4. ettevõtluse kasu/kahju enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist.
 5. Taotleja ei ole saanud toetust käesoleva meetme antud tegevusest.
 6. Taotleja tegutseb Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2000 – 30 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Meetme kavandatav eelarve 2023. aastal on 52 946,11.

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Taotlusvoor on avatud 20. veebruarist kuni 10. märtsini 2023 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Hindamiskrteeriumid  Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda ettevõtted, FIEd ja MTÜ-d ning SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald  va Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas).

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetame investeeringuid elukondlike teenuste arendamiseks.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2000 – 20 000 eurot.

Toetusmäär on üldjuhul kuni 60%. Kui tegemist on kogukonnateenusega, mille kinnitab partnerluskogu üldkoosolek, siis on toetusmäär kuni 90%.

Kogukonnateenust käsitleme teenusena, mis aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele kogukonnas, tegutsedes
turutõrke keskkonnas, samas pakkumata ebatervet konkurentsi ettevõtlusele.

 • Teenus ei ole kogukonnaliikmetele kättesaadav: seda ei pakuta antud kogukonnas ning teenuse olemasolul väljaspool piirkonda kaasnevad kogukonnaliikmetel selle tarbimiseks ebaproportsionaalselt suured kulud.
 • Teenust pakub kogukonna liige (tegutsev või tegutsemist alustav ettevõtja või mittetulundusühing/sihtasutus).
 • Teenuse järele on nõudlus.
 • Teenuse pakkumine on majanduslikult vähetasuv.
 • Teenust kavandatakse pakkuda hinnaga, mille puhul on kogukonnas olemas kriitiline mass teenuse tarbijaid, mis tagab teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse.
 • Kogukonnateenuse pakkumise kohustust ei ole kohalikul omavalitsusel.

Taotlusvooru eelarve on 60 000 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva