Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlusvoor on avatud 26. oktoobrist kuni 6. novembrini 2020 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald va Valga linnm,Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ning Soontaga küla Tõrva vallas). Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

  • kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
    • ei toetata investeeringuid EMTAK tegevusala 161 (puidu saagimine ja hööveldamine) ja EMTAK tegevusala 02 (metsamajandamine ja metsa varumine) sh küttepuude tootmine, arendamisse;
  • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
  • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
  • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
  • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
  • loomemajandus;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad tooted ja teenused kasutavad info-, kommunikatsiooni- ja sidetehnoloogia tooteid/komponente/lahendusi innovaatiliste ja nutikate lahenduste pakkumisel.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru eelarve on 179 365 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva