Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlusvoor on avatud 26. augustist kuni 13. septembrini kella 16.00 2019.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald va Valga linnm,Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ning Soontaga küla Tõrva vallas). Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

 • kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
  • ei toetata investeeringuid EMTAK tegevusala 161 (puidu saagimine ja hööveldamine) ja EMTAK tegevusala 02 (metsamajandamine ja metsa varumine) sh küttepuude tootmine, arendamisse;
 • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
 • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
 • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
 • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
 • loomemajandus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad tooted ja teenused kasutavad info-, kommunikatsiooni- ja sidetehnoloogia tooteid/komponente/lahendusi innovaatiliste ja nutikate lahenduste pakkumisel.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Taotlusvoor on avatud 11. veebruarist kuni 1. märtsini kella 16.00 2019.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Hindamiskrteeriumid  Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜ-d või SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas, milleks on Otepää ja Valga vald  va Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas.

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetatavad tegevused:

 • teenuse osutamiseks vajalike ruumide kohandamine või renoveerimine;
 • investeeringud teenuse osutamiseks vajalikesse vahenditesse ja seadmetesse.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 1000 – 12 000 eurot.

Toetusmäär on üldjuhul kuni 60%. Kui tegemist on kogukonnateenusega, mille kinnitab partnerluskogu üldkoosolek, siis on toetusmäär kuni 90%.

Kogukonnateenust käsitleme teenusena, mis aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele kogukonnas, tegutsedes
turutõrke keskkonnas, samas pakkumata ebatervet konkurentsi ettevõtlusele.

 • Teenus ei ole kogukonnaliikmetele kättesaadav: seda ei pakuta antud kogukonnas ning teenuse olemasolul väljaspool piirkonda kaasnevad kogukonnaliikmetel selle tarbimiseks ebaproportsionaalselt suured kulud.
 • Teenust pakub kogukonna liige (tegutsev või tegutsemist alustav ettevõtja või mittetulundusühing/sihtasutus).
 • Teenuse järele on nõudlus.
 • Teenuse pakkumine on majanduslikult vähetasuv.
 • Teenust kavandatakse pakkuda hinnaga, mille puhul on kogukonnas olemas kriitiline mass teenuse tarbijaid, mis tagab teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse.
 • Kogukonnateenuse pakkumise kohustust ei ole kohalikul omavalitsusel.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva