Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Meetmeleht   Taotlemise meelespea   Toetusmäärad   Hindamiskriteeriumid   Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas. Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

 • kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
 • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
 • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
 • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
 • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
 • loomemajandus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

Taotlusvoor: 29.08-16.09.2016

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Meetmeleht   Taotlemise meelespea   Toetusmäärad   Hindamiskriteeriumid   Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜ-d või SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetatavad tegevused:

 • teenuse osutamiseks vajalike ruumide kohandamine või renoveerimine;
 • investeeringud teenuse osutamiseks vajalikesse vahenditesse ja seadmetesse.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 1 000 – 8 000 eurot.

Taotlusvoor: 18.07.-5.08.2016

Tegevus 1.3 Piirkondlike võrgustike arendamine

Meetmeleht   Taotlemise meelespea   Toetusmäärad   Hindamiskriteeriumid   Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas ja kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner.

Toetatavad tegevused:

 • Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas asuvate National Geographicu kollaste raamide baasil ettevõtjate ja kogukonnakeskuste võrgustike loomine ja arendamine, sh võrgustikku kuuluvate liikmete koolitamine ja koostöö toetamine
 • tegevuste elluviimiseks vajalike töötasude maksmine
 • tegevuspiirkonnaülese National Geographicu kollaste raamide võrgustiku koostöö toetamine eesmärgiga suurendada võrgustikku kuuluvate organisatsioonide arvu ja käivet.

Ei toetata turundustegevusi. Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 10 000-12 800 eurot.

Taotlusvoor: 29.08-16.09.2016

Tergevus 1.4 Koostööprojektid Lõuna-Eesti National Geographicu võrgustiku arendamiseks ning turundamiseks

Toetust saab taotleda Valgamaa Partnerluskogu.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva