Meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tegevusvõimaluste loomine

2023. aasta taotluste vastuvõtt toimub 23. jaanuarist 10. veebruarini 2023 kella 16.00 e-PRIAs.

Meetmeleht  Taotlemise meelespea  Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid  Hindmiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on Otepää ja Valga vald (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas.

Elluviidavate tegevuse või investeeringu kasusaajaks peab olema tegevuspiirkond ning selle elanikud. Oodatud on muuhulgas investeeringud tegevusvõimalustesse, mille tulemusel kohalikud elanikud omandavad uusi oskusi ja teadmisi.

Toetatavad tegevused:  kohalikele elanikele tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud põhivaralised seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus 1000 – 27 000 eurot.

Taotlusvoorus kinnitatakse vähemalt üks taotlus partnerluskogu piirkonnast (piirkonnana käsitletakse kohalike omavalitsuste territooriumi enne kohalike omavalitsuste ühinemisi 2017. aastal), kui see saab hindamisel vähemalt 2,00 (maksimaalne 4,00).

Toetusmäär on kuni 90% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru eelarve on 220 376 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva