Meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tegevusvõimaluste loomine

2021. aasta taotluste vastuvõtt toimub 1. veebruarist 19. veebruarini kella 16.00 e-PRIAs.

Meetmeleht  Taotlemise meelespea  Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid  Hindmiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on Otepää ja Valga vald (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas.

Toetatavad tegevused:  kohalikele elanikele tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud põhivaralised seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus 1000 – 9500 eurot.

Taotlusvoorus kinnitatakse vähemalt üks taotlus partnerluskogu piirkonnast (piirkonnana käsitletakse kohalike omavalitsuste territooriumi enne kohalike omavalitsuste ühinemisi 2017. aastal), kui see saab vähemalt 50% maksimumhindest.

Toetusmäär on kuni 90% abikõlblikest kuludest.

Meetme eelarve on 120 418 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva