Meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad.

2018. aasta taotluste vastuvõtt toimus 29. jaanuarist 16. veebruarini kella 16.00.

Meetmeleht Toetusmäärad Esitatavad dokumendid

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tegevusvõimaluste loomine

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on Otepää ja Valga vald  (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas.

Toetatavad tegevused:  kohalike elanike tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus toetus 1 000 – 9500 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva