2024. aastal on taotlusvoorud avatud 14.-25. oktoober kell 16.00.

 

MEEDE 1 Elujõuline mikroettevõtlus

Meetme eesmärk: ettevõtlikud elanikud ja pered tagavad läbi mikroettevõtluse omale rahuldust pakkuva elustiili ning kogukonnale kättesaadavad elukondlikud teenused. 

Meetme raames toetakse investeeringuid järgnevatesse valdkondadesse:

 1. töötlev tööstus vastavalt EMTAK jagu C välja arvatud tegevusalad:
  1. 161 (puidu saagimine ja hööveldamine),
  2. 101 ja 102, 103, kui tegevuse eesmärk on vaid esmase toorme säilitamine ning ei teki uut toodet,
  3. 33 masinate ja seadmete remonti ja paigaldus;
 2. kohalikul toormel, toidupärandil või mahetoidul põhinev toiduainete töötlemine, sealhulgas toitlustusteenus;
 3. aktiivset tegevust soodustavad turismiteenused sh loodusturism, sporditurism, seiklusturism jms;
 4. loomemajandus;
 5. elukondlikud teenused - esmatasandi teenus, mis peab olema inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadav (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlik teenus on suunatud eelkõige kohalikule elanikule.
 6. vähemalt Eesti tasandi innovatsioon, mis jääb väljapoole ülal nimetatud valdkondi.

Nõuded taotlejale

 1. mikroettevõte - kuni 9 töötajaga äriühing, FIE, ettevõtlusega tegelev MTÜ või SA, mille aastakäive/bilanss ei ületa 2 miljonit eurot ja mille omanik/osanik/liige/asutaja ei ole juriidiline isik.
 2. taotleja tegutseb ja on registreeritud Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas
  1. Otepää vald
  2. Valga valla maapiirkond
  3. Elva valla Hellenurme ja Aakre kandi külad

Toetuse suurus: 5000 - 50 000 eurot

Toetusmäär: 60%

Taotlusvooru eelarve: 195 000 eurot

 Meetmeleht

 

MEEDE 3 Tugevad võrgustikud

Meetme eesmärk: Tegevuspiirkonnas toimivad koostöövõrgustikud, mis tõstavad sihtrühma suutlikkust ja/või konkurentsivõimet ning piirkonna atraktiivsust. 

Meetme raames toetatakse ettevõtete ja kogukondade võrgustike loomist ja arendamist. Abikõlblikud tegevused on nt koolituste, ümarlaudade, õppereiside, ühistegevuste ja turundustegevuste läbiviimine, uuringute, teenuse disaini, ekspertteabe tellimine jms.

Toetatavad võrgustikud: 

 1. Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate ettevõtjate võrgustikud, mis koondavad meetme 1 raames toetatavate valdkondade ettevõtjaid.
 2. Piirkonna arendamisega tegelevate kogukondade võrgustikud, mis hõlmavad vähemalt üht haldusreformieelse omavalitsuse territooriumi Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.
 3. Noorsootöö- ja noortevõrgustikud, mis hõlmavad vähemalt kahe KOVi territooriumi.

Taotlejad: MTÜ, KOV, SA, TuÜ 

Taotlejal on vähemalt ühe partneriga ühine 1-2 aastaks planeeritud tegevuskava, mis esitatakse koos toetustaotlusega.

Nõuded toetuse saajale:

 • Toetuse saaja tagab, et vähemalt 30% võrgustiku liikmetest vastab partnerluskogu võrgustiku liikmete rahuloluküsitlusele projekti lõppedes viimase maksetaotluse esitamise ajaks.
 • Projekti lõppedes esitab toetuse saaja Valgamaa Partnerluskogule fotod projekti käigus toimunud sündmustest ja kohtumisest.

Toetuse suurus: 10 000 - 20 000 eurot

Toetusmäärad:

 • kogukonna- ja noorsootöövõrgustike arendamine kuni 90%
 • ettevõtluse arendamiseks tehtud tegevused kuni 60%

Taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot.

Meetmeleht

 

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva