Valgamaa Partnerluskogu on Leader tegevusgrupp, mille tegevuspiirkonnaks on Otepää ja Valga vald  (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas.

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu on koostöökogu, mis ühendab era-, omavalitsus- ja mittetulundussektori organisatsioone ning mille eesmärgiks on kohalik areng Valgamaal. Partnerluskogu missiooniks on kaasata valgamaalased tegutsema järjepideva heaolu kasvu nimel, et iga inimene saaks olla vajalik ja väärtuslik.

Koos liikmete ning partneritega koostati strateegia, millest oma tegevuses 2016-2020 aastal lähtutakse. Tegevuse peamine eesmärk on, et elu Valgamaal oleks parem ning siin elavad inimesed tahaksid siin elada.

Eelolevatel aastatel on võimalus toetust taotleda nii mittetulundusühendustel, ettevõtjatel kui omavalitsustel kui kasusaajateks on kohalikud külad/kogukonnad, noored või ettevõtted.

Projektikonkurssidest anname teada nii oma kodulehel kui ajalehes Valgamaalane ning loomulikult saadame teavet nende kohta ka otse meie kontaktvõrgustikule, mis viimastel aastatel tekkinud.

Lisaks teie poolt elluviidavate projektidele on partnerluskogul ka endal kavas mitmeid projekte algatada. Ka nendes osalemise kohta võid siit edaspidi infot leida.

Ajalugu

Esimest korda kutstuti mitteformaalse organisatsioonina Valgamaa Partnerluskogu kokku 2001. aasta sügisel. Algatus toimus Suurbritannia valitsuse poolt toetatud Kagu-Eesti Partnerluse Programmi raames. Toonast kogu eristas praegusest kogust peamiselt riigiasutuste ning Valga linna osalemine selle töös. 2001. aastal alustati ekspertide abiga integreeritud piirkonna strateegia koostamist ning 2002. aasta lõpus kinnitati esimene Valgamaa Partnerluskogu strateegia Elujõuline Valgamaa. Peamine tähelepanu strateegias oli pööratud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel. 2003.aastal viidi ellu strateegias kavandatu.

2004-2006 toimus partnerluskogu tegevuse hindamine ning uue strateegia koostamine MTÜ Partnerluse PPF projekti raames.

2006. aastal 12. aprillil moodustati mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu lähtudes RAK meetme 3.6 (Leader) nõuetest ning esitati taotlus PRIAle strateegia elluviimiseks aastatel 2007-2008. Paralleelselt elluviidavate tegevustega uuendati 2008. aasta esimesel poolel strateegiat tegevuse jätkamiseks aastatel 2008-2013.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva