Esimest korda kutstuti mitteformaalse organisatsioonina Valgamaa Partnerluskogu kokku 2001. aasta sügisel. Algatus toimus Suurbritannia valitsuse poolt toetatud Kagu-Eesti Partnerluse Programmi raames. Toonast kogu eristas praegusest kogust peamiselt riigiasutuste ning Valga linna osalemine selle töös. 2001. aastal alustati ekspertide abiga integreeritud piirkonna strateegia koostamist ning 2002. aasta lõpus kinnitati esimene Valgamaa Partnerluskogu strateegia Elujõuline Valgamaa. Peamine tähelepanu strateegias oli pööratud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel. 2003.aastal viidi ellu strateegias kavandatu.

2004-2006 toimus partnerluskogu tegevuse hindamine ning uue strateegia koostamine MTÜ Partnerluse PPF projekti raames.

2006. aastal 12. aprillil moodustati mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu lähtudes RAK meetme 3.6 (Leader) nõuetest ning esitati taotlus PRIAle strateegia elluviimiseks aastatel 2007-2008. Paralleelselt elluviidavate tegevustega uuendati 2008. aasta esimesel poolel strateegiat tegevuse jätkamiseks aastatel 2008-2013.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva