Objektide tähistamine


NÕUDED ÜRITUSE LÄBIVIIMISEKS
Kõikide ürituste läbiviimisel peab PRIA-t ette teavitama 7 tööpäeva e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , kuhu märgitakse ürituse nimi, koht, läbiviimise aeg, taotleja nimi ja kontaktandmed, projekti nimi, taotluse viitenumber. Kui üritusest ei teavitata, siis hiljem üritusega seotud kulusid ei hüvitata.
Ürituse läbiviimisel tuleb teha päevakava ja osalejate nimed peab registreerima. Nende koopiad tuleb hiljem PRIA-sse saata. Lisaks tuleb ürituse koht märgistada ürituse ajaks Leader logodega.
 
NÕUDED VAHATAHTLIKU TASUSTAMATA TÖÖ TEGEMISE KOHTA
Mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse taotleja omafinantseeringu osaks võib olla mitterahaline omafinantseering. Mitterahaline omafinantseering on tegevuse või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö, mis on seotud projekti tegevustega.
 Vabatahtlik tasustamata töö võib moodustada kuni 10% abikõlblike kulude maksumusest.
Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on projektitoetuse maksimaalne tunnitasu ühikumäär 60% Statistikaameti poolt töö tegemise ajaks avalikustatud Eesti keskmisest bruto tunnipalgast.
Vabatahtliku tasustamata töö tegemisest peab PRIA-t ette teavitama 4 tööpäeva e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , kuhu märgitakse koht, läbiviimise aeg, taotleja nimi ja kontaktandmed, projekti nimi, taotluse viitenumber. Kui ei teavitata, siis hiljem vabatahtliku tasustamata tööd ei arvestata. 
NÕUDED VAHENDITE SOETAMISEL
Kui projektitoetuse raames soetatakse vahendeid, siis kontrollitakse (enne vahendite eest raha ülekandmist PRIA poolt) järgimist: 
  •  Investeeringuobjektide arvelevõtmine raamatupidamises vastavatel kontodel: vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale / peavad raamatupidamises kajastuma 5 aastat peale PRIA toetuse viimase osa väljamaksmist; kas siis põhivara kontol või väikevahendite kontol. Soovin näha konto väljavõtteid.
  • Põhivara nimekiri ja/või väikevahendite nimekiri, et näha investeeringu-objektide kajastamist.
  • Raamatupidamise dokumentides peab toetusega ostetud investeering olema kajastatud tähistusega:  Leader/ MAK meede 4.3/ või  Leader meede 4.3
  • Vahendite hoiutsamise ruumi või kinnistu (kuhu vahend nt mänguväljak on pagaldatud) kohta peab olemas olema hoone või kinnistu omandi dokument või vastava hoone või kinnistu kasutamise leping, mille pikkus on vähemalt 5 aastat peale PRIA viimase makse tegemist.
  • Tehnika soetamisel kontrollida tehnika peal olevad nimetused ja nr.(mudel, mark, seeria), kõik peavad  arvel olevate tähistudega klappima, kui on erinevusi, siis palun võtta müüjalt selgitus erinevuste kohta. Võib olla tehetud maili teel.


NÕUDED HINNAPAKKUMISELE
Hinnapakkumine peab sisaldama:

1.                  Pakkumise saaja nimi (Taotluse esitaja nimi, mitte kontaktisiku nimi)
2.                  Pakkuja rekvisiidid:   
·           ärinimi,
·           äriregistri kood,
·           käibemaksukohuslase reg. nr,
·           aadress,
·           telefon
3.                  Kauba või teenuse nimetus
4.                  Kauba või teenuse kogus
5.                  Kauba või teenuse hind
6.                   Arve üldsumma peab sisaldama 3 summat:
·               Summa ilma käibemaksuta,
·               käibemaks
·               summa kokku
7.                  Kinnitus, et kaup on uus (asjade puhul)
8.                  Pakkumise kuupäev
9.                  Pakkumise kehtivusaeg (soovitavalt vähemalt 6 kuud)
10.              Tõlget eesti keelde, kui hinnapakkumine ei ole eesti keeles
11.              Peab olema Eesti kroonides (alates 01.01.2010 EUR), valuuta arvutamisel tuleb aluseks võtta kehtiv Eesti Panga kurss.
12.              Vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumist, kui arve käibemaksuta maksumus ületab 78233 EEK.
 
LISAKS
Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse või investeeringu eest tasutava hinnaga.
Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva