Projektitaotluste toetusmäärad lähtudest järgmistest alusdokumentides:

NB! Kindlasti tuleb silmas pidada Riigiabi eeskirju. Kui vähese tähtsusega abi määr on täis (max 200 000 eurot kolme aasta jooksul, kumuleerimisreeglid), siis toetust rohkem taotleda ei saa.

Taotleja

Üldine toetusmäär 

ERISUS 
 

Ettevõtja

 toetus kuni 60%

toetussumma ühe projekti kohta kuni 200 000 eurot

 • kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit
 • kuni 50% kui põllumajandusega tegelev ettevõtja taotleb investeeringutoetust põllumajanduse arendamiseks,
 • kuni 60% kui tegemist taristuinvesteeringutega sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks (§34, lg 4)
 • võib soetada kasutatud masina või seadme
 MTÜ kuni 90%

toetussumma ühe projekti kohta kuni 200 000 eurot

 • kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit
 • kuni 60% kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga
 • kuni 60% taristuinvesteeringud sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks
 • võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9 % mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest
 • võib soetada kasutatud masina või seadme
 SA kuni 90%

toetussumma ühe projekti kohta kuni 200 000 eurot

 • kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit
 • kuni 60% kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga
 • kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks
 • võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9% mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest
 • võib soetada kasutatud masina või seadme
 KOV kuni 90%

toetussumma ühe projekti kohta kuni 200 000 eurot

 • kuni 60%, kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga
 • kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
 • kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga
 • kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega)
 • kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks

 

Tulevased üritused

Üritusi ei ole

Vaata ka

Kogukonna vedurid 2018 WEB banner 210x400px 01

fb logo

pria1

louna eesti kupongirmt 2016 2017 esikaas

  leader lood 2009 2014 

adapter_banner-small-1.jpg

Tankla film_2

Ilus maa

Tankla aastaraamat

Leader_liit_logo.png

Valgamaa klalood2 

cropped-cropped-ng-louna-eesti-logo-3001 

Maale-elama

 

maainfo

Valgamaa arenguagentuur

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva